جمعه 14 دی‌ماه سال 1386 ساعت 11:09 ق.ظ

شاید نتوان حتی گوشهای از استاد شهد مرتضی مطهری رو بیان کرد

نه تنها مطهری بلکه تمامی گوهران ویاران امام خمینی رو میشه فقط اینو گفت که خدا وند هر کهرابه خواهد هدایت می کند وچنین گوهران وعالمانی با دانش وبصیرت به ما اعطلا مینماید خوشا انکه که از این محبت های خداوند بر زمین چیزی گرفتنداستاد مطهری نه تنها استاد همه علوم فقهی ومعرفتی واگاه به زمان خویش بود بلکه انسانی کامل در زندگی خویش بوده( چه کلمات غریبی استاد دراین روزگار ما به کار بردن) ..استاد به دختر خویش می فرمایند:من دوستدارم تو هرانچه در دل داری با من در میان بگزاری..ایا پداران امروز ما اینچنین با دختران خویش سخن می گویند؟واقعا اگر دختری که مانند مرواریدی در صدف هر انچه در دل داره به نزدیکانش بگه دیگه رو به سوی غریبه های گرگ می اره؟ایا با گفتن کلماتی مثل نور چشم من به فرزندانمان انان اسیر یک کلمه ناپاک نامحرمان میشوند؟فقط می توان گفت استاد اسلام را زیبا دید وزیبا درک کرد وبه اسلام دل داد این سخنان باید برای ما راهی باشه

نامه استاد شهید مرتضی مطهری به د خترش در استانه ازدواج:

نور چشمم عزیزم دخترگرامیم!

سلامت وسعادت تو را از خداوند متعال همواره مسالت داشته ودارم وخوشوقتم که خدا وند دعا های نیمه شب مرا در مورد تو مستجاب فر مودوترا سعادتمند وخوشبخت فر مودشوهر وزندگی نصیبت فر مود که فوقلعاده مورد رضایت من است فرزند عزیزم می گویند:

 

مرد خردمند هنرپیشه را عمر دوبایست در این روزگار

تا به یکی تجربه اموختن با دگری تجربه بردن به کار

ولی بعضی افراد انچنان زیرک وبا هوشند که گویی دوباره به دنیا آمدند واین بار دوم است وبعضی افراد چنناند که با چند بار به دنیا امدن هم تجربه نمی اموزند!من امیدوارم تو وسایر فرزندانم از گروه اول باشند. دخترعزیزم خدا وند متعال می فرمایند:اگر نعمتی به شما دادم وشما قدر دانستید وحق شناسی کردید بر نعمات خودم بر شما می افزایم واگر دچار طغیان وسر کشی شدید نقمت جانشین نعمت می کنم . امید وار زوی من اینست که همه فرزندانم قدردان نعمت ها وتضلات الهی باشند تا روز به روز خدا وند بر تفضلات خود ونعمات خود بیفزاید. اگر زندگی من ومادرت که از صفر شروع شده (وبه طور یقین اگر تو به جای مامانت بودی تاب نمی اوردی)روز به روز وسال به سال بهتر شده است .الحمد الله از ان جهت که همیشه قدر دان نعمت های الهی بودیم وجا هلانه عمل نکردیم همیشه تفکر وتعقل را جانشین احساسات وهیجانات کرده ایم. من دوستدارم که تو هر انچه در دل داری با من در میان بگزرای وبه وسیله نامه یا حضوری در هر زمینه ودربارهی مطلبی که باشد فرقی نمی کند واگر مایل باشی که من با احدی در میان نگزارم نمی گزارم که تو خودت می دانی که دروغ هز گز به زبان وقلم من جاری نمی شود مرتضی مطهری 5/7/56

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo